L.p. Grupa badań Nazwa badania Materiał Cena Czas oczekiwania w dniach roboczych
1 Hematologia i koagulacja Morfologia podstawowa krew (EDTA) 18,00 1
2 Hematologia i koagulacja Morfologia z rozmazem automatycznym krew (EDTA) 18,00 1
3 Hematologia i koagulacja Morfologia z rozmazem mikroskopowym krew (EDTA) 18,00 1
4 Hematologia i koagulacja Rozmaz krwi (manualnie) krew (EDTA) 16,00 1
5 Hematologia i koagulacja Płytki krwi na cytrynian (PLT) krew (cytrynian) 17,00 1
6 Hematologia i koagulacja Płytki krwi na EDTA (PLT) krew (EDTA) 17,00 1
7 Hematologia i koagulacja Płytki krwi z jonami Mg krew (EDTA) 28,00 1
8 Hematologia i koagulacja Retikulocyty krew (EDTA) 20,00 1
9 Hematologia i koagulacja Odczyn Biernackiego (OB) krew (EDTA) 13,00 1
10 Hematologia i koagulacja Czas protrombinowy (PT) krew (cytrynian) 20,00 1
11 Hematologia i koagulacja Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) krew (cytrynian) 20,00 1
12 Hematologia i koagulacja Czas trombinowy (TT) krew (cytrynian) 21,00 2
13 Hematologia i koagulacja Fibrynogen krew (cytrynian) 21,00 1
14 Hematologia i koagulacja Antytrombina III krew (cytrynian) 60,00 1
15 Hematologia i koagulacja D-dimery krew (cytrynian) 60,00 1
16 Hematologia i koagulacja Czynnik krzepnięcia V – aktywność krew (cytrynian) 250,00 14
17 Hematologia i koagulacja Czynnik krzepnięcia VII – aktywność krew (cytrynian) 210,00 17
18 Hematologia i koagulacja Czynnik krzepnięcia VIII – aktywność krew (cytrynian) 250,00 17
19 Hematologia i koagulacja Czynnik krzepnięcia IX – aktywność krew (cytrynian) 210,00 32
20 Hematologia i koagulacja Czynnik krzepnięcia XIII – aktywność krew (cytrynian) 250,00 14
21 Hematologia i koagulacja Białko C krew (cytrynian) 135,00 21
22 Hematologia i koagulacja Białko S krew (cytrynian) 135,00 21
23 Badania moczu Badanie ogólne moczu (10 parametrów) mocz 18,00 1
24 Badania moczu Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu mocz 18,00 1
25 Badania moczu Glukoza mocz/DZM 16,00 1
26 Badania moczu Glukoza i aceton – ocena jakościowa mocz 16,00 1
27 Badania moczu Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) mocz/DZM 40,00 1
28 Badania moczu Białko Bence-Jonesa – metoda termiczna mocz 21,00 1
29 Badania moczu Próba Addisa mocz 28,00 1
30 Badania moczu Białko mocz/DZM 18,00 1
31 Badania moczu Mocznik mocz/DZM 18,00 1
32 Badania moczu Kreatynina mocz/DZM 18,00 1
33 Badania moczu Wskaźnik albumina/kreatynina mocz 18,00 1
34 Badania moczu Kwas moczowy mocz/DZM 18,00 1
35 Badania moczu Elektrolity (Na i K) mocz 18,00 1
36 Badania moczu Sód (Na) mocz/DZM 12,00 1
37 Badania moczu Potas (K) mocz/DZM 12,00 1
38 Badania moczu Fosfor (P) mocz/DZM 12,00 1
39 Badania moczu Wapń całkowity (Ca) mocz/DZM 12,00 1
40 Badania moczu Magnez (Mg) mocz/DZM 12,00 1
41 Badania moczu Chlorki mocz/DZM 12,00 1
42 Badania moczu Jod (J) mocz/DZM 410,00 12
43 Badania moczu Amylaza mocz 15,00 1
44 Badania moczu Osmolalność w moczu mocz 85,00 7
45 Badania moczu Test ciążowy (Beta(β)HCG) mocz 40,00 1
46 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy TSH (hormon tyreotropowy) surowica 60,00 1
47 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy FT3 (wolna trijodotyronina) surowica 60,00 1
48 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy FT4 (wolna tyroksyna) surowica 60,00 1
49 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy T3 (trijodotyronina) surowica 60,00 1
50 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy T4 (tyroksyna) surowica 60,00 1
51 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) surowica 60,00 1
52 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) surowica 140,00 1
53 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) surowica 140,00 1
54 Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy Tyreoglobulina (TGB) surowica 60,00 1
55 Badania hormonalne – hormony płciowe FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) surowica 60,00 1
56 Badania hormonalne – hormony płciowe LH (hormon luteotropowy; lutropina) surowica 60,00 1
57 Badania hormonalne – hormony płciowe Makroprolaktyna (BB-PRL) surowica 300,00 14
58 Badania hormonalne – hormony płciowe Prolaktyna (PRL) surowica 60,00 1
59 Badania hormonalne – hormony płciowe Estradiol (E2) surowica 60,00 1
60 Badania hormonalne – hormony płciowe Progesteron (PRG) surowica 60,00 1
61 Badania hormonalne – hormony płciowe AMH (hormon antymulerowski) surowica 300,00 1
62 Badania hormonalne – hormony płciowe Inhibina B surowica 250,00 24
63 Badania hormonalne – hormony płciowe DHEA – SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 60,00 1
64 Badania hormonalne – hormony płciowe DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica 70,00 12
65 Badania hormonalne – hormony płciowe Testosteron surowica 60,00 1
66 Badania hormonalne – hormony płciowe Testosteron wolny surowica 70,00 12
67 Badania hormonalne – hormony płciowe Dihydroksytestosteron (DHT) surowica 210,00 12
68 Badania hormonalne – hormony płciowe 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) surowica 120,00 12
69 Badania hormonalne – hormony płciowe Androstendion surowica 70,00 10
70 Badania hormonalne – hormony płciowe SHBG (białko wiążące hormony płciowe) surowica 60,00 1
71 Badania hormonalne – hormony płciowe ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) surowica 60,00 1
72 Badania hormonalne – inne hormony Kortyzol surowica 60,00 1
73 Badania hormonalne – inne hormony ACTH (hormon adrenokortykotropowy) krew (EDTA) 70,00 1
74 Badania hormonalne – inne hormony HGH (hormon wzrostu) surowica 70,00 1
75 Badania hormonalne – inne hormony IGF-1 surowica 250,00 1
76 Badania hormonalne – inne hormony IGF-BP3 surowica 250,00 24
77 Badania hormonalne – inne hormony Serotonina krew (EDTA) 250,00 12
78 Badania hormonalne – inne hormony Gastryna surowica 180,00 10
79 Badania hormonalne – inne hormony Leptyna surowica 180,00 94
80 Badania hormonalne – inne hormony Aldosteron surowica 70,00 21
81 Badania hormonalne – inne hormony Wazopresyna (ADH) surowica 300,00 12
82 Badania hormonalne – inne hormony Renina krew (EDTA) 180,00 33
83 Badania hormonalne – inne hormony Katecholaminy (A, NA) krew (EDTA) 350,00 12
84 Badania hormonalne – inne hormony Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) krew (EDTA) 250,00 12
85 Badania hormonalne – inne hormony Haptoglobina surowica 100,00 7
86 Badania hormonalne – inne hormony Ceruloplazmina surowica 100,00 1
87 Badania biochemiczne AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) surowica 13,00 1
88 Badania biochemiczne ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) surowica 13,00 1
89 Badania biochemiczne Glukoza osocze fluorkowe 12,00 1
90 Badania biochemiczne Fruktoza krew (EDTA) 150,00 12
91 Badania biochemiczne Cholesterol całkowity surowica 18,00 1
92 Badania biochemiczne Cholesterol HDL surowica 20,00 1
93 Badania biochemiczne Trójglicerydy (TG) surowica 21,00 1
94 Badania biochemiczne Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) surowica 60,00 1
95 Badania biochemiczne Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 surowica 30,00 1
96 Badania biochemiczne Apolipoproteina A (Apo-A) surowica 180,00 14
97 Badania biochemiczne Apolipoproteina B (Apo-B) surowica 180,00 14
98 Badania biochemiczne Apolipoproteina Lp(a) surowica 150,00 16
99 Badania biochemiczne Mocznik surowica 18,00 1
100 Badania biochemiczne Kreatynina surowica 12,00 1
101 Badania biochemiczne Klirens kreatyniny surowica 35,00 1
102 Badania biochemiczne Kwas moczowy surowica 12,00 1
103 Badania biochemiczne Azot mocznikowy (BUN) surowica 12,00 1
104 Badania biochemiczne Bilirubina całkowita surowica 13,00 1
105 Badania biochemiczne Bilirubina pośrednia surowica 13,00 1
106 Badania biochemiczne Bilirubina bezpośrednia surowica 13,00 1
107 Badania biochemiczne Osmolalność surowicy surowica 85,00 4
108 Badania biochemiczne Elektrolity (Na i K) surowica 25,00 1
109 Badania biochemiczne Sód (Na) surowica 12,00 1
110 Badania biochemiczne Potas (K) surowica 12,00 1
111 Badania biochemiczne Fosfor (fosforany nieorganiczne) surowica 18,00 1
112 Badania biochemiczne Wapń całkowity (Ca) surowica 15,00 1
113 Badania biochemiczne Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 20,00 1
114 Badania biochemiczne Magnez (Mg) surowica 13,00 1
115 Badania biochemiczne Żelazo (Fe) surowica 20,00 1
116 Badania biochemiczne Żelazo (Fe) – krzywa surowica 20,00 1
117 Badania biochemiczne Chlorki surowica 19,00 1
118 Badania biochemiczne Jod (J) surowica 380,00 12
119 Badania biochemiczne Witamina A (retinol) surowica 180,00 12
120 Badania biochemiczne Witamina B1 (tianina) krew (EDTA) 250,00 12
121 Badania biochemiczne Witamina B6 krew (EDTA) 210,00 14
122 Badania biochemiczne Witamina E surowica 210,00 12
123 Badania biochemiczne Witamina H (biotyna) surowica 210,00 14
124 Badania biochemiczne Witamina K surowica 485,00 14
125 Badania biochemiczne Kwasy żółciowe surowica 100,00 1
126 Badania biochemiczne ALP (fosfataza alkaliczna) surowica 13,00 1
127 Badania biochemiczne Amylaza surowica 20,00 1
128 Badania biochemiczne Lipaza surowica 20,00 1
129 Badania biochemiczne Elastaza trzustkowa surowica 210,00 12
130 Badania biochemiczne Tryptaza surowica 25,00 14
131 Badania biochemiczne GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) surowica 18,00 1
132 Badania biochemiczne LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 20,00 1
133 Badania biochemiczne Białko całkowite surowica 15,00 1
134 Badania biochemiczne Proteinogram surowica 56,00 7
135 Badania biochemiczne Albumina surowica 15,00 1
136 Badania biochemiczne Prealbumina surowica 150,00 12
137 Badania biochemiczne Cholinoesteraza surowica 35,00 1
138 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii Ferrytyna surowica 50,00 1
139 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii Kwas foliowy surowica 50,00 1
140 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii Witamina B12 surowica 50,00 1
141 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii Transferyna surowica 50,00 1
142 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) surowica 35,00 1
143 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) surowica 150,00 14
144 Badania biochemiczne – diagnostyka anemii UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) surowica 35,00 1
145 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy C-peptyd krew (EDTA) 70,00 1
146 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Test obciążenia glukozą 75 g ( 2 pkt, 0 h , 2 h) Osocze fluorkowe 35,00 1
147 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Test obciążenia glukozą 75 g ( 3 pkt, 0 h , 1 h, 2 h) Osocze fluorkowe 50,00 1
148 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Insulina surowica 50,00 1
149 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Wskaźnik insulinooporności 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe 120,00 1
150 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Hemoglobina glikowana (HbA1C) krew (EDTA) 35,00 1
151 Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy Fruktozamina surowica 150,00 3
152 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia Kinaza kreatynowa (CK) surowica 50,00 1
153 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia Kinaza kreatynowa (CK-MB) surowica 70,00 1
154 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia Troponina T surowica 70,00 1
155 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) surowica 120,00 2
156 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia Homocysteina surowica 70,00 1
157 Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia Mioglobina surowica 120,00 5
158 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych ASO – ocena ilościowa surowica 35,00 1
159 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Czynnik reumatoidalny (RF) – ocena ilościowa surowica 35,00 1
160 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Białko CRP (białko C-reaktywne) – ocena ilościowa surowica 35,00 1
161 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Białko CRP-HS – test ultraczuły surowica 60,00 1
162 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Alfa(α)1- antytrypsyna surowica 85,00 14
163 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Odczyn Waalera-Rosego surowica 25,00 1
164 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) surowica 80,00 1
165 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Prokalcytonina surowica 230,00 3
166 Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) surowica 20,00 1
167 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy PTH (parathormon) – intact krew (EDTA) 60,00 1
168 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 18,00 7
169 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) surowica 70,00 6
170 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy Witamina D Total (metabolit 25-OH) surowica 150,00 1
171 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) surowica 480,00 14
172 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy Serum Cross-Laps surowica 85,00 1
173 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy N-Mid osteokalcyna surowica 90,00 1
174 Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 210,00 16
175 Diagnostyka infekcji HBsAg (antygen HBs) surowica 30,00 1*
176 Diagnostyka infekcji HBsAg – potwierdzenie – test neutralizacji surowica 60,00 2
177 Diagnostyka infekcji HBsAb (P/c przeciw HBs) surowica 60,00 1
178 Diagnostyka infekcji HbeAg (antygen Hbe) surowica 70,00 1
179 Diagnostyka infekcji HbeAb (P/c przeciw Hbe) surowica 85,00 1
180 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HBc IgM surowica 70,00 1
181 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HBc total surowica 70,00 1
182 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HAV IgM surowica 120,00 1
183 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HAV total surowica 120,00 1
184 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HDV surowica 150,00 7
185 Diagnostyka infekcji HIV 1/2 – przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) surowica 50,00 1*
186 Diagnostyka infekcji HIV – potwierdzenie metodą Western blot surowica 410,00 18
187 Diagnostyka infekcji P/c przeciw HCV surowica 70,00 1*
188 Diagnostyka infekcji HCV – potwierdzenie metodą Immunobloting surowica 330,00 14
189 Diagnostyka infekcji Helicobacter pylori IgA – ocena miana surowica 70,00 7
190 Diagnostyka infekcji Helicobacter pylori IgG – ocena ilościowa surowica 60,00 5
191 Diagnostyka infekcji Helicobacter pylori IgM – ocena miana surowica 70,00 7
192 Diagnostyka infekcji Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA – ocena jakościowa surowica 65,00 7
193 Diagnostyka infekcji Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – ocena ilościowa surowica 50,00 1*
194 Diagnostyka infekcji Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – awidność surowica 130,00 7
195 Diagnostyka infekcji Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – metoda Western blot surowica 240,00 14
196 Diagnostyka infekcji Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM – ocena jakościowa surowica 50,00 1
197 Diagnostyka infekcji Rubella (różyczka) IgG – ocena ilościowa surowica 50,00 1*
198 Diagnostyka infekcji Rubella (różyczka) IgM – ocena jakościowa surowica 50,00 1*
199 Diagnostyka infekcji Bordetella pertusiss (krztusiec) IgA – ocena ilościowa surowica 50,00 7
200 Diagnostyka infekcji Bordetella pertusiss (krztusiec) IgG – ocena ilościowa surowica 50,00 5
201 Diagnostyka infekcji Bordetella pertusiss (krztusiec) IgM – ocena ilościowa surowica 50,00 5
202 Diagnostyka infekcji Mycoplasma pneumoniae IgA – ocena jakościowa surowica 60,00 7
203 Diagnostyka infekcji Mycoplasma pneumoniae IgA – ocena miana (ocena półilościowa) surowica 75,00 7
204 Diagnostyka infekcji Mycoplasma pneumoniae IgG – ocena ilościowa surowica 50,00 5
205 Diagnostyka infekcji Mycoplasma pneumoniae IgM – ocena ilościowa surowica 50,00 5
206 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgA – ocena jakościowa surowica 70,00 12
207 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgA – ocena miana (ocena półilościowa) surowica 85,00 12
208 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgG – ocena ilościowa surowica 70,00 5
209 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgG – metoda Western blot surowica 270,00 5
210 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgM – ocena ilościowa surowica 60,00 5
211 Diagnostyka infekcji Borelia burgdorferi (borelioza) IgM – metoda Western blot surowica 270,00 5
212 Diagnostyka infekcji Chlamydia pneumoniae IgA – ocena jakościowa surowica 70,00 7
213 Diagnostyka infekcji Chlamydia pneumoniae IgA – ocena miana surowica 70,00 7
214 Diagnostyka infekcji Chlamydia pneumoniae IgG – ocena ilościowa surowica 70,00 7
215 Diagnostyka infekcji Chlamydia pneumoniae IgM – ocena ilościowa surowica 70,00 7
216 Diagnostyka infekcji Chlamydia trachomatis IgA – ocena jakościowa surowica 70,00 12
217 Diagnostyka infekcji Chlamydia trachomatis IgA – ocena miana (ocena półilościowa) surowica 70,00 12
218 Diagnostyka infekcji Chlamydia trachomatis IgG – ocena ilościowa surowica 70,00 12
219 Diagnostyka infekcji Chlamydia trachomatis IgM – ocena ilościowa surowica 70,00 12
220 Diagnostyka infekcji Chlamydia psittaci IgG – ocena miana surowica 415,00 14
221 Diagnostyka infekcji Chlamydia psittaci IgM – ocena miana surowica 415,00 14
222 Diagnostyka infekcji Świnka IgG – ocena jakościowa surowica 60,00 12
223 Diagnostyka infekcji Świnka IgG – ocena miana (ocena półilościowa) surowica 75,00 12
224 Diagnostyka infekcji Świnka IgM – ocena jakościowa surowica 60,00 12
225 Diagnostyka infekcji Świnka IgM – ocena miana (ocena półilościowa) surowica 75,00 12
226 Diagnostyka infekcji Haemophilus influenzae IgG – ocena jakościowa surowica 150,00 14
227 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgA – ocena jakościowa surowica 50,00 12
228 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgA – ocena miana surowica 60,00 7
229 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgG – ocena jakościowa surowica 50,00 1
230 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgG – ocena ilościowa surowica 50,00 7
231 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) – awidność przeciwciał IgG surowica 210,00 12
232 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgM – ocena jakościowa surowica 50,00 1
233 Diagnostyka infekcji CMV (cytomegalia) IgM – ocena ilościowa surowica 50,00 7
234 Diagnostyka infekcji Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM surowica 220,00 14
235 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Morbili (odra) IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 7
236 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Morbili (odra) IgM – ocena jakościowa surowica 85,00 7
237 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM surowica 210,00 12
238 Diagnostyka infekcji P/c przeciw enterowirusowi IgG – ocena jakościowa surowica 180,00 7
239 Diagnostyka infekcji P/c przeciw enterowirusowi IgM – ocena jakościowa surowica 180,00 7
240 Diagnostyka infekcji Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG – ocena jakościowa surowica 70,00 12
241 Diagnostyka infekcji Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG – ocena miana surowica 100,00 12
242 Diagnostyka infekcji Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM – ocena jakościowa surowica 70,00 12
243 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA – ocena jakościowa surowica 85,00 12
244 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA – ocena miana surowica 115,00 12
245 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 12
246 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG – ocena miana surowica 115,00 12
247 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM – ocena jakościowa surowica 70,00 12
248 Diagnostyka infekcji Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM – ocena miana surowica 115,00 12
249 Diagnostyka infekcji Wirusy oddechowe (RSV) IgA – ocena jakościowa surowica 85,00 5
250 Diagnostyka infekcji Wirusy oddechowe (RSV) IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 5
251 Diagnostyka infekcji Wirusy oddechowe (RSV) IgM – ocena jakościowa surowica 85,00 5
252 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG – ocena jakościowa surowica 115,00 10
253 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM – ocena jakościowa surowica 115,00 10
254 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG surowica 125,00 5
255 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM surowica 125,00 14
256 Diagnostyka infekcji P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG surowica 115,00 14
257 Diagnostyka infekcji P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM surowica 115,00 14
258 Diagnostyka infekcji KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG surowica 115,00 7
259 Diagnostyka infekcji KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM surowica 115,00 7
260 Diagnostyka infekcji EBV (mononukleoza) – monotest – ocena jakościowa surowica 70,00 1
261 Diagnostyka infekcji EBV (mononukleoza) IgG – ocena jakościowa surowica 70,00 12
262 Diagnostyka infekcji EBV (mononukleoza) IgG – ocena miana surowica 85,00 12
263 Diagnostyka infekcji EBV (mononukleoza) IgM – ocena jakościowa surowica 70,00 12
264 Diagnostyka infekcji EBV (mononukleoza) IgM – ocena miana surowica 85,00 12
265 Diagnostyka infekcji Listeria monocytogenes IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 12
266 Diagnostyka infekcji Listeria monocytogenes IgG – ocena miana surowica 85,00 12
267 Diagnostyka infekcji Listeria monocytogenes IgM – ocena jakościowa surowica 85,00 12
268 Diagnostyka infekcji Listeria monocytogenes IgM – ocena miana surowica 85,00 12
269 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgA – ocena jakościowa surowica 85,00 12
270 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgA – ocena miana surowica 115,00 12
271 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 12
272 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgG – ocena miana surowica 125,00 12
273 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgM – ocena jakościowa surowica 85,00 12
274 Diagnostyka infekcji Yersinia enterocolitica IgM – ocena miana surowica 115,00 12
275 Diagnostyka infekcji Legionella pneumophila (legioneloza) IgA surowica 85,00 7
276 Diagnostyka infekcji Legionella pneumophila (legioneloza) IgG surowica 85,00 7
277 Diagnostyka infekcji Legionella pneumophila (legioneloza) IgM surowica 85,00 7
278 Diagnostyka infekcji Babesia microti IgG surowica 250,00 16
279 Diagnostyka infekcji Coxackie wirus IgG surowica 115,00 7
280 Diagnostyka infekcji Coxackie wirus IgM surowica 115,00 6
281 Diagnostyka infekcji Brucelloza – test przesiewowy surowica 85,00 1
282 Diagnostyka infekcji Brucelloza IgG – ocena jakościowa surowica 85,00 7
283 Diagnostyka infekcji Brucelloza IgM – ocena jakościowa surowica 85,00 7
284 Diagnostyka infekcji Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) surowica 210,00 16
285 Diagnostyka infekcji Glista ludzka (Ascaris lumbicoides) IgG – ocena ilościowa surowica 100,00 7
286 Diagnostyka infekcji Toxocara canis (toksokaroza) IgG – ocena ilościowa surowica 115,00 7
287 Diagnostyka infekcji Toxocara canis (toksokaroza) – awidność surowica 420,00 14
288 Diagnostyka infekcji Echinococcoza (bąblowica) IgG surowica 150,00 7
289 Diagnostyka infekcji Echinococcoza (bąblowica) – potwierdzenie metodą Western blot surowica 450,00 7
290 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG surowica 210,00 5
291 Diagnostyka infekcji Test przesiewowy w kierunku kiły surowica 18,00 1
292 Diagnostyka infekcji FTA-ABS IgG – test potwierdzenia kiły – ocena miana surowica 85,00 12
293 Diagnostyka infekcji FTA-ABS IgG – test potwierdzenia kiły – ocena jakościowa surowica 50,00 12
294 Diagnostyka infekcji FTA-ABS IgM – test potwierdzenia kiły – ocena jakościowa surowica 50,00 12
295 Diagnostyka infekcji TPHA – test potwierdzenia kiły surowica 60,00 5
296 Diagnostyka infekcji Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM surowica 350,00 14
297 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) surowica 210,00 12
298 Diagnostyka infekcji P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) surowica 265,00 12
299 Diagnostyka chorób nowotworowych PSA całkowite surowica 45,00 1
300 Diagnostyka chorób nowotworowych PSA wolne surowica 60,00 1
301 Diagnostyka chorób nowotworowych AFP (alfa(α)-fetoproteina) surowica 45,00 1
302 Diagnostyka chorób nowotworowych CEA (antygen arcynoembrionalny) surowica 45,00 1
303 Diagnostyka chorób nowotworowych CA 125 (marker nowotworu jajnika) surowica 60,00 1
304 Diagnostyka chorób nowotworowych CA 15-3 (marker nowotworu piersi) surowica 60,00 1
305 Diagnostyka chorób nowotworowych CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) surowica 60,00 1
306 Diagnostyka chorób nowotworowych CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) surowica 185,00 1
307 Diagnostyka chorób nowotworowych CA 50 (marker nowotworu przełyku) surowica 220,00 12
308 Diagnostyka chorób nowotworowych HE4 (marker nowotworu jajnika) surowica 115,00 1
309 Diagnostyka chorób nowotworowych Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) surowica 210,00 1
310 Diagnostyka chorób nowotworowych Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) surowica / krew (EDTA) 185,00 16
311 Diagnostyka chorób nowotworowych CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) surowica 185,00 16
312 Diagnostyka chorób nowotworowych S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) surowica 185,00 9
313 Diagnostyka chorób nowotworowych Kalcytonina (nowotwory tarczycy) surowica 115,00 1
314 Diagnostyka chorób nowotworowych Beta(β)-2 mikroglobulina – monitorowanie leczenia chłoniaków surowica 100,00 2
315 Diagnostyka chorób nowotworowych Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) surowica 185,00 14
316 Diagnostyka chorób nowotworowych NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) surowica 150,00 14
317 Diagnostyka chorób nowotworowych Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) surowica 18,00 8
318 Diagnostyka chorób nowotworowych TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) surowica 210,00 9
319 Serologia grup krwi Grupa krwi (AB0, RH, PTA) krew pełna (EDTA) 60,00 1
320 Serologia grup krwi PTA – pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe krew pełna (EDTA) 60,00 1
321 Serologia grup krwi BTA – bezpośredni test antyglobulinowy krew pełna (EDTA) 42,00 1
322 Serologia grup krwi Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty krew pełna (EDTA) 165,00 7**
323 Immunologia IgA (immunoglobulina A) surowica 40,00 1
324 Immunologia IgG (immunoglobulina G) surowica 40,00 1
325 Immunologia IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) surowica 230,00 14
326 Immunologia IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) surowica 230,00 14
327 Immunologia IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) surowica 230,00 14
328 Immunologia IgM (immunoglobulina M) surowica 40,00 1
329 Immunologia C1q – C1 dopełniacza surowica 150,00 14
330 Immunologia C1 inhibitor – stężenie surowica 125,00 14
331 Immunologia Składowa dopełniacza C3 surowica 115,00 3
332 Immunologia Składowa dopełniacza C4 surowica 115,00 3
333 Immunologia Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP surowica 115,00 14
334 Immunologia HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) surowica 150,00 14
335 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Karbamazepina surowica 50,00 1
336 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Fenytoina surowica 50,00 1
337 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Kwas walproinowy surowica 50,00 1
338 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Morfina mocz 50,00 1
339 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Kokaina mocz 50,00 1
340 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Marihuana mocz 50,00 1
341 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Amfetamina mocz 50,00 1
342 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Benzodiazepiny mocz 60,00 1
343 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Barbiturany mocz 50,00 1
344 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Digoksyna surowica 50,00 1
345 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) mocz 85,00 1
346 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina,
347 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) mocz 90,00 1
348 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Lit (Li) surowica 23,00 1
349 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Selen (Se) surowica 210,00 8
350 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Amoniak krew (EDTA) 60,00 2
351 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Miedź (Cu) surowica 60,00 16
352 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Chrom (Cr) surowica 125,00 7
353 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Mangan (Mn) krew (EDTA) 125,00 14
354 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Cynk (Zn) surowica 115,00 16
355 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Mleczany osocze fluorkowe 70,00 7
356 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Kwasy żółciowe surowica 100,00 1
357 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Cynkoprotoporfiryny krew (EDTA) 115,00 7
358 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Klozapina surowica 115,00 2
359 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Tacrolimus krew (EDTA) 485,00 5
360 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Erytropoetyna surowica 125,00 5
361 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Paracetamol surowica 210,00 5
362 Toksykologia: leki, narkotyki, metale, metabolity Amiodaron surowica 210,00 12
363 Bakteriologia Posiew mocz 65,00 1-5
364 Bakteriologia Wymaz na bakterie tlenowe Pochwa/kanał szyjki macicy 65,00 2-5
365 Bakteriologia Wymaz na bakterie beztlenowe Pochwa/kanał szyjki macicy 150,00 10
366 Bakteriologia Wymaz mykologiczny Pochwa/kanał szyjki macicy 70,00 10
367 Bakteriologia Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) wymaz z pochwy 60,00 5
368 Bakteriologia Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) – wymaz wymaz z pochwy 85,00 5
369 Bakteriologia Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS wymaz z pochwy/odbytu 65,00 5
370 Autoimmunologia Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) – AU01 surowica 200,00 12
371 Autoimmunologia Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 – AU02 surowica 115,00 7
372 Autoimmunologia Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) – AU03 surowica 200,00 12
373 Autoimmunologia Panel AMA/ASMA – AU04 surowica 115,00 12
374 Autoimmunologia P/c przeciw dsDNA (IIF) – AU06 surowica 100,00 17
375 Autoimmunologia P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 surowica 100,00 17
376 Autoimmunologia P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU08 surowica 165,00 17
377 Autoimmunologia P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU09 surowica 165,00 17
378 Autoimmunologia Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) – AU10 surowica 225,00 17
379 Autoimmunologia P/c przeciw antygenom łożyska APA – AU11 surowica 210,00 17
380 Autoimmunologia P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 surowica 210,00 17
381 Autoimmunologia P/c przeciw komórkom Leydiga jądra – AU13 surowica 220,00 13
382 Autoimmunologia P/c przeciw m. serca AHA – AU14 surowica 100,00 17
383 Autoimmunologia P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 surowica 165,00 17
384 Autoimmunologia P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 surowica 165,00 17
385 Autoimmunologia P/c przeciw retikulinie IgA – AU19 surowica 165,00 10
386 Autoimmunologia P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 surowica 165,00 10
387 Autoimmunologia Antykoagulant toczniowy – AU20 krew (cytrynian) 210,00 21
388 Autoimmunologia P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 surowica 210,00 14
389 Autoimmunologia P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 surowica 115,00 12
390 Autoimmunologia P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 surowica 225,00 12
391 Autoimmunologia P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) – AU25 surowica 165,00 12
392 Autoimmunologia P/c przeciw GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU26 surowica 225,00 12
393 Autoimmunologia P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 surowica 200,00 12
394 Autoimmunologia Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 surowica / osocze EDTA 500,00 21
395 Autoimmunologia P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) – AU29 surowica 200,00 23
396 Autoimmunologia P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a – AU35 surowica 210,00 12
397 Autoimmunologia P/c przeciw wyspom trzustkowym surowica 165,00 12
398 Autoimmunologia P/c przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) surowica 210,00 15
399 Autoimmunologia P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA surowica 150,00 12
400 Autoimmunologia P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG surowica 150,00 12
401 Autoimmunologia P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) krew (cytrynian) 225,00 18
402 Autoimmunologia P/c przeciw kardiolipinowe IgG surowica 125,00 17
403 Autoimmunologia P/c przeciw kardiolipinowe IgM surowica 125,00 17
404 Autoimmunologia P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) – metoda IIF surowica 210,00 23
405 Autoimmunologia P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG – metoda ELISA surowica 180,00 14
406 Autoimmunologia P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM – metoda ELISA surowica 180,00 14
407 Autoimmunologia P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM – metoda ELISA (pakiet) surowica 330,00 14
408 Autoimmunologia P/c przeciw protrombinie w kl. IgG – metoda ELISA surowica 150,00 14
409 Autoimmunologia P/c przeciw protrombinie w kl. IgM – metoda ELISA surowica 150,00 14
410 Autoimmunologia P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM – metoda ELISA (pakiet) surowica 250,00 14
411 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG – metoda ELISA surowica 100,00 23
412 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM – metoda ELISA surowica 100,00 23
413 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM – metoda ELISA (pakiet) surowica 185,00 23
414 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG – metoda ELISA surowica 115,00 23
415 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM – metoda ELISA surowica 115,00 23
416 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM – metoda ELISA (pakiet) surowica 210,00 23
417 Autoimmunologia P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) surowica 180,00 14
418 Autoimmunologia P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) surowica 180,00 14
419 Diagnostyka alergii Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) surowica 980,00 16
420 Diagnostyka alergii IgE całkowite (immunoglobulina E) surowica 30,00 1
421 Diagnostyka alergii Diaminooksydaza – aktywność surowica 290,00 16
422 Diagnostyka alergii Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, surowica 180,00 7
423 Diagnostyka alergii Profile alergologiczne: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso. surowica 180,00 7
424 Diagnostyka alergii Mieszanki alergenów surowica 56,00 7
425 Diagnostyka alergii Pojedyncze alergeny (IgE swoiste) wykonywane metodą ImmunoCAP surowica 42,00 7
426 Diagnostyka alergii Pojedyncze alergeny (IgE swoiste) specjalistyczne surowica 42,00 informacja o czasie oczekiwania podawana telefonicznie
427 Diagnostyka alergii Profil DPA-Dx Pediatryczny (komponenty: mleko krowie, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) surowica 230,00 7
428 Diagnostyka alergii Profil DPA-Dx Mleko surowica 180,00 7
429 Diagnostyka alergii Profil DPA-Dx Orzeszki ziemne surowica 210,00 7
430 Diagnostyka alergii Profil DPA-Dx Jady owadów surowica 190,00 7
431 Diagnostyka alergii Profil DPA-Dx Pyłki surowica 210,00 7

* czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych w przypadku konieczności powtórzenia w przypadku uzyskania wyniku wątpliwego

** liczone od dostarczenia do laboratorium CDL drugiej próbki do oznaczenia grupy krwi