USG ciąży do 10 tygodnia

W tym okresie ciąży ocenia się:

 • obecność oraz lokalizację jaja płodowego,
 • obecność pęcherzyka ciążowego, jego wielkość oraz kształt,
 • obecność zarodka, czynność serca oraz wiek ciążowy,
 • liczbę zarodków, kosmówek i owodni,
 • pęcherzyk żółtkowy,
 • narząd rodny kobiety- budowa, wielkość i kształt macicy oraz przydatków

USG w I trymestrze

Badanie USG w I trymestrze powinno być wykonane między 11 a 13+6 tygodniem ciąży.
W badaniu USG oceniana jest budowa płodu oraz tzw. markery wad genetycznych.
Markery te to unikalne cechy budowy płodu, które można ocenić właśnie w tym okresie życia dziecka. Na podstawie analizy markerów oceniane jest ryzyko wad genetycznych dziecka.
Bardzo ważne jest aby badanie USG zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami.

Badanie obejmuje:

 • ocenę czynności serca płodu (FHR)
 • pomiar długości ciemieniowo- siedzeniowej płodu (CRL)
 • ocenę budowy płodu(czaszka, powłoki brzuszne, żołądek, pęcherz moczowy, kręgosłup,dłonie i stóp, oceniana jest również podstawowa budowa serca płodu)
 • ocenę markerów wad chromosomowych
  • przezierność karku (NT)
  • kość nosowa (NB)
  • przepływ w przewodzie żylnym (DV)
  • przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną

USG w II trymestrze

Badanie to wykonuje się między 18 a 24 tygodniem ciąży, chociaż najczęściej przeprowadza się je pomiędzy 20 a 22 tygodniem ciąży. Podczas badania ultrasonograficznego w tym okresie lekarz ocenia położenie płodu, jego masę, anatomię oraz profil wzrastania,  lokalizację, budowę oraz dojrzałość łożyska, pępowinę, ilość płynu owodniowego oraz oczywiście czynność serca dziecka. Badanie to umożliwia również ocenę płci płodu.

Na życzenie pacjenta istnieje możliwość otrzymania nagrania DVD z przeprowadzonego badania ultrasonograficznego.

USG w III trymestrze

Badanie to wykonuje się pomiędzy 28 a 32 tygodniem trwania ciąży, a najczęściej między 30 a 32 tygodniem. Badanie to ocenia te same elementy co badanie ultrasonograficzne w II trymestrze, czyli rozwój ciąży do czasu jej trwania, łożysko, pępowinę, objętość płynu owodniowego, budowę narządów płodu, prawidłowość przepływów naczyniowych oraz aktywność dziecka.

Na życzenie pacjenta istnieje możliwość otrzymania nagrania DVD z przeprowadzonego badania ultrasonograficznego.

USG przedporodowe

W zależności od indywidualnych wskazań lekarskich istnieje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego w okresie okołoporodowym, czyli między 36 a 40 tygodniem ciąży. Celem tego badania jest ocena dobrostanu płodu, sprawdzenie czy nie istnieją czynniki ryzyka zagrażające dziecku. Podczas tego badania ocenia się anatomię płodu, jego położenie w macicy,  przepływy w naczyniach płodowych i łożyskowych, objętość płynu owodniowego oraz aktywność dziecka, jego odruchy, napięcie mięśniowe. Dokonywana jest również ocena masy ciała płodu, która może okazać się pomocna przy wyborze drogi porodu.

Echo serca płodu

Echo serca płodu to badanie ultrasonograficzne , podczas którego lekarz ocenia budowę i funkcję serca oraz całego układu krążenia.
Badanie echokardiograficzne płodu jest dokładną oceną serca, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia oraz najlepszego sprzętu do badania ultrasonograficznego. Dzięki zastosowaniu nowych technik badania echokardiograficznego, można ocenić serce z różnych projekcji.
Badanie dopplerowskie pozwala na ocenę funkcji poszczególnych części płodowego układu krążenia.

Wskazania do badania

 1. Nieprawidłowy wynik badania USG
  • nieprawidłowości w obrazie serca
  • stwierdzenie nieprawidłowego rytmu serca
  • obrzęk płodu
  • inne wady płodu
  • zwiększona przezierność karku (NT)
  • nieprawidłowe przepływy w tętnicy pępowinowej
  • nieprawidłowa objętość płynu owodniowego
 2. Aberracje chromosomowe płodu

Badanie echokardiograficzne płodu najlepiej wykonać między 18 a 22 tygodniem ciąży.